NIEUWS,

Van AVI naar VBI!

Na een eerste congres in Gent, 2019 is er een start genomen om de overkoepelende oranisaties in Vlaanderen te laten samenvloeien tot één sterke, doeltreffende en alle bijensoorten overkoepelende organisatie. AVI gaat mee in de nieuwe koepel van het VBI.

WIE? WAT? WAAR? WAAROM?


Reeds enige tijd is een werkgroep een oefening aan het uitwerken om de huidige Konvib organisatiestructuur te herbekijken. Hierbij wordt er aan gedacht alle Vlaamse imkers samen te brengen binnen een nieuwe structuur. Deze nieuwe structuur heeft als kernpunten het centraal stellen van de imkers met hun uitdagingen ongeacht waar ze wonen, welke soort bijen ze hebben, bij welke koepel ze vandaag horen en hoe ze willen imkeren. Deze werkgroep bestaat uit leden van verschillende organisaties, waaronder bvb; Konvib, Avi, Avib, Vnif, Fiv, .....

Op 12 Januari 2019 is er een imker consultatie geweest waar iedereen die imker is mocht aan deelnemen. Ikzelf ben er ook geweest en het initiatief was mooi en groots, iedereen kon zijn zeg doen en zijn input geven, nogmaals proficiat voor de organisatoren.

Hieronder de toenmalige uitnodiging voor de consultatie van 12/01/2019.

denktank Gent en enquête 12 januari 2019.doc

Er is sindsdien veel gebeurd, en veel gepraat, met vallen en opstaan hebben er dan toch verscheidene organisatie een overeenkomst bereikt waar iedereen kon achter staan. Dit heeft geleid tot het onstaan van het VBI, Het Vlaams Bijeninstituut.

Waarom deze nieuwe koepel? Schaalvergroting en minder aanspreekpunten naar de buitenwereld toe, ook naar de staat. Samenwerking op gebied van drukwerk, betere dienstverening naar de leden, uitbreiding naar alle soorten bijen.

In bijlage hieronder de eerste korte voorstelling van de nieuwe organisatie.

Coming soon pagina.pdf
Logo VBI modern.doc

Waaruit volgt dat er nieuwe statuten opgesteld zijn voor deze nieuwe organisatie, en dat hiervoor een nieuw bestuur gekozen moet worden.

Het wanneer is dus dit jaar, zodra de verkiezingen gehouden zijn kan de nieuwe ploeg van start gaan.

Hiervoor is volgende mail verstuurd, dewelke ik met jullie via dit kanaal deel;

Beste Voorzitters en afgevaardigden,

Sinds deze week is de website van het Vlaams Bijeninstituut operationeel.

De bedoeling is dat deze website geleidelijk verder uitgebouwd wordt.

Op zaterdag 22 februari om 18u30 gaat de eerste Algemene Vergadering door van het Vlaams Bijeninstituut. De locatie is Gemeentelijk ontmoetingscentrum, Werf 44, Schoolstraat 44, 2970 Schilde. Verdere info volgt nog. (info admin: Deze vergadering is niet open voor gewone leden van onze bond), enkel zij die een kandidatuur stellen mogen aanwezig zijn.)

Op deze vergadering wordt de voorzitter gekozen en de bestuursleden aangeduid.

In bijlage vind je twee formulieren/

Eén formulier voor de kandidatuurstelling voor een bestuursfunctie in het VBI.

Eén formulier voor de kandidatuurstelling voor een bestuursfunctie in het VBI met aanduiding van een gewenste bestuurstitel, dus het meer uitgebreide formulier.

Kan je je mensen bevragen of zij interesse betonen in een bestuursfunctie aub ?

Als zij kandidaat zijn zonder meer gebruiken zij het eenvoudige formulier. Bij een gekozen titel dient het uitgebreidere formulier gebruikt te worden.

LET WEL: Zij die kandidaat voorzitter zijn en enkel willen in het bestuur te zetelen als zij gekozen worden als voorzitter, dienen het uitgebreide formulier in.

Zij die kandidaat voorzitter zijn maar wel akkoord zijn een bestuursfunctie te vervullen als zij niet verkozen zouden worden als voorzitter, dienen BEIDE formulieren in te dienen.

Dit laatste is het gevolg van het feit dat bij het VBI de voorzitter rechtstreeks verkozen wordt door de algemene vergadering.

De ingevulde documenten dienen gestuurd naar info@vbi.vlaanderen .

Voor bijkomende inlichtingen, aarzel niet om contact te nemen.

Graag deze informatie verspreiden naar jullie leden zodat ze zich kunnen kandidaat stellen.

(INFO admin/ DE STATUTEN VAN DEZE NIEUWE ORGANISATIE KAN JE BIJ MIJ OPVRAGEN , ENKEL INDIEN JE JEZELF KANDIDAAT WENST TE STELLEN)


Vriendelijke groeten,

Luc Aspeslagh

Stijn Goris

Formulier kandidaatstelling bestuursfunctie.doc
Formulier kandidaatstelling bestuursfunctie met titel.doc