Lid worden?

Iedereen is welkom om Lid te worden van de Boechoutse Biebond, Je hoeft zelf geen bijen te houden om lid te worden.

Een gezonde portie interesse in vliegende insecten van de stam Apis is voldoende.

Ledengelden seizoen 2020.


Voor €12 is men al lid in onze biebond. Als je bijen hebt moet je wel al volwaardig lid zijn, dus met verzekering.

Dit kan via een andere bond, of via onze eigen imkersbond. Het lidgeld bedraagt dan 40 euro.

Daarvoor krijg je:

· een uitnodiging voor elke vergadering met het verslag van vorige vergadering via post of e-mail.

· minstens 9 vergaderingen, in principe elke 4e donderdag van de maand in de Bunderkens,

tenzij anders wordt meegedeeld. Niet in juli, augustus en december.

· tijdens elke vergadering 2 gratis consumpties.

· mogelijkheid tot ontlenen van de stoomwassmelters, de slinger en bijhorend materiaal van onze vereniging.

· een extra vergaderingen waar we logen en of bijenwas wafelen. Mogelijk een zomerse uitstap en of nog

een andere doe-vergadering.

· raad van ervaren collega imkers.

· een verzekering voor al uw imkeractiviteiten in verenigingsverband en privé, vb: aan uw bijen werkend

overkomt u of een derde iets

· 10 x het maandblad "de Vlaamse imker".

Graag het bedrag van 40 euro overschrijven op het IBAN nummer: BE63 9796 1798 7308 - BIC: ARSP BE22 met vermelding van "Lidgeld 2020 aangevuld met uw naam en voornaam".

Uw partner lid maken met de hoger vermelde voordelen behalve het boekje of een helpende vriend/vrijwilliger verzekeren kan voor €8. Vermeld hiervoor eveneens haar/zijn naam + rijksregisternummer + “partner” of “helper”.

Voor alle vragen kan je ons bereiken via biebond.boechout@gmail.com