Nieuwsbrief Januari 2022

Post date: januari 3, 2022

Beste Imker,

2022 begon zoals 2021 eindigde: met een warmterecord en vliegende bijen. Zelden gezien en een zoveelste bewijs dat het klimaat op z'n kop staat.

Op de kortste dag van het jaar bleven de temperaturen even onder 0, waardoor het 1 van de zeldzame dagen was waarop de winterbehandeling kon uitgevoerd worden. Hoe effectief die behandeling geweest is, is nog maar de vraag. De warmte die bij sommige volken vanaf de dekplank opsteeg - enkele dagen voor en na het behandelen - doet vermoeden dat de meeste volken deze winter niet of amper broedloos zullen zijn. Ook dat is een gevolg van de klimaatverandering en iets om rekening mee te houden in de toekomst. Controleer daarom regelmatig of de bijenvolken nog voldoende wintervoorraad hebben. Langzaam maar zeker zullen de broednesten in omvang gaan toenemen, en daarmee ook het voedselverbruik.

Vanuit meerdere hoeken ontvangen we bovendien verontrustende signalen betreffende de wintersterfte. De kwakkelzomer van 2021 zou deels een verklaring kunnen zijn.

Mogelijks is je bijenvolk nog in leven, maar versperren dode bijen de vliegopening. Maak daarom regelmatig de ingang vrij door met een dun takje de dode bijen te verwijderen.

Hoewel de winter officiëel nog maar net begonnen is, staat de lente al spreekwoordelijk voor de deur. In de loop van de maand maart komen de wilgen in bloei en is de winterrust voorbij. Gebruik de resterende tijd dan ook om je voor te bereiden op het komende seizoen: lees, schilder, knutsel aan je bijenmateriaal.

Uitdagingen genoeg dus in 2022. Desondanks wensen we jullie en jullie naasten een voorspoedig, gezond en vruchtbaar (bijen)jaar!

Activiteiten biebond:

Helaas blijft covid ons ook in 2022 parten spelen.

Onze geplande activiteiten in januari zullen dan ook digitaal doorgaan: de cursus voor beginnende imkers op 13, 20 en 27 januari en de maandvergadering op 18 januari met als onderwerpen verwerken van was + algemene vergadering. U ontvangt voor deze laatste allen een uitnodiging via mail. Het zal voor ons de eerste maal zijn dat we de vergadering digitaal organiseren, voor sommigen zal het ook de eerste maal zijn dat ze een vergadering via Microsoft teams willen volgen. In principe heb je hiervoor enkel een internet browser nodig. Heb je hulp nodig, laat het ons tijdig weten!

De cursisten krijgen afzonderlijk een uitnodiging voor de verschillende lessen.

Verenigingsvlag:

Onze vlag is 1 van de enige materiële bewijzen die we hebben uit het verleden met betrekking tot onze vereniging. Vermoedelijk dateert de vlag van 1930 en werd ze gemaakt ter ere van een jubileum, maar veel details zijn er niet bekend.

Na 90 jaar begon de vlag tekenen van slijtage te vertonen en drong een restauratie zich op. Dankzij de inzet van Jozef Wuyts en een financiële inspanning van het gemeentebestuur, kon de vlag uiteindelijk gerestaureerd worden.

Het resultaat kan u in bijlage zien; Op de foto kan je naast de gerestaureerde vlag ook de persoon die de restauratie uitvoerde herkennen.

Omdat de gemeente over een meer geschikte accommodatie beschikt om de vlag te bewaren, zal zij de vlag overnemen van de Biebond.

Later dit jaar zal de officiële overdracht plaatsvinden.

Samenwerking V.B.I. - Crowne Plaza: lokale honing gezocht


Crowne Plaza Hotels heeft het Vlaams Bijeninstituut benaderd om hun terreinen meer bijenvriendelijker en hun werking meer ecologisch te maken.

Daarnaast zal bij het ontbijt honing van de Vlaamse imker aangeboden worden.

Hiervoor is het V.B.I. op zoek naar imkers die bereid zijn honing aan te bieden. Het V.B.I. betaalt hiervoor een prijs die hoger ligt dan de gangbare marktprijs.

De honing dient te voldoen aan enkele voorwaarden:

- De honing mag niet verhit zijn

- De honing is lopend of licht crème en wordt aangeboden in gesloten voedings emmers.

- De honing is afkomstig van uw eigen bijenstand

Ad random zullen stalen geanalyseerd worden in het labo om de juiste herkomst te bepalen.

Indien u interesse heeft om honing aan te bieden, dan kan dit via info@vbi.vlaanderen.

Vermeld de hoeveelheid dat u eventueel wenst aan te bieden en uw lidnummer !

In functie van de respons, het aanbod en het honingverbruik bij de hotelketen neemt het V.B.I. verder contact op met de geïnteresseerden.


Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Johan Vanham