Nieuwsbrief September 2021

Post date: September 2, 2021Beste Imker,

De nieuwsbrief voor augustus zit enkele dagen vroeger dan gewoonlijk in je mailbox. De reden hiervoor is dat ondergetekende er even tussenuit gaat.

Het harde werk aan de bijen zit er dan ook bijna op. Wat er ons nog te doen staat de komende weken, lees je hieronder.

En verder:

  • Veranderingen in het bestuur

  • Activiteiten najaar 2021

  • Goedkeuring subsidieaanvraag

Maandpraatje:

De afgelopen dagen draaide de honingslinger overuren. De oogst was niet zo buitengewoon zoals vorig jaar, maar met gemiddeld 35 kg per kast normaal te noemen. De maand juni maakte veel van de achterstand van het voorjaar goed.

Wat wel opviel: de quasi pure lindehoning van de zomerdracht. Citroengeel, muntig, fris met een vochtpercentage van om en bij de 18%.

Wie nog moet slingeren, kan het materiaal van de bond hiervoor lenen. Neem even contact op met Mark Naveau op 0479 92 00 05.

Het behandelen van de bijenvolken met oxaalzuur is volop aan de gang. De koninginnen die goed presteerden werden uit het arrestraam gehaald, de mindere werden vervangen door een jong exemplaar. Grote kolonies worden opgesplitst in 2, wat perfect mogelijk is gezien de overmaat aan werksterbijen.

Een andere vaststelling: de darrenslacht is reeds begonnen. Controleer daarom de moerroosters, moesten deze nog in gebruik zijn. Doordat de zwermstemming intussen voorbij is, hebben deze roosters na het oogsten bovendien geen nut meer. Wegnemen en opbergen tot volgend voorjaar is dus de boodschap.

Controleer tevens de voervoorraad. Eind augustus worden de eerste winterbijen alweer geboren, dus er moet voldoende voedsel aanwezig zijn. best voeder je bij met deeg of met een suiker in water oplossing van 1/1. Eind augustus-begin september beginnen we dan met het inwinteren.

Veranderingen in het bestuur:

Onze secretaris Dominic heeft enige tijd geleden aangegeven dat zijn job steeds moeilijker te combineren valt met zijn functie als bestuurslid van onze bond. Daarom zochten we een nieuwe secretaris. Die vonden we met Robbert Sneppe. Na een inwerkperiode zal Robbert het secretariaat dan ook op zich nemen.

Welkom Robbert!

Ook voor onze penningmeester werd gezocht naar een back-up. Die vonden we binnen het huidige bestuur in de persoon van Johan Van der Veken.

Veel succes Johan!

Wim Cruysberghs kwam eveneens aan boord en leidde meteen de subsidie-aanvraag in goede banen.

We zijn Wim dan ook zeer erkentelijk voor zijn bijdrage en hebben er vertrouwen in dat hij een versterking is voor het bestuur.

Activiteiten najaar 2021:

Hopelijk kunnen we ons verenigingsleven terug opnemen als vanouds dit najaar.

Noteer alvast volgende data:

- Zondag 19/9: Opendeurdag bijenhal Frijthout

- Dinsdag 28/9: Maandvergadering: Aziatische hoornaar

- Oktober (datum te bepalen): Roofmijten ter bestrijding van varroa

- Dinsdag 7/12: Praatvergadering/ Evaluatie van het afgelopen corona jaar

Meer hierover in onze volgende nieuwsbrieven.

Goedkeuring subsidieaanvraag:

Vorige maand dienden we een subsidieaanvraag in bij Honeybee-valley voor de verwerking van bijenwas in het gesloten was cirquit.

We kregen intussen het goede nieuws dat onze aanvraag werd goedgekeurd, waardoor we 90% van de investering terugbetaald krijgen.

Zo beschikken we nu over een extra waswafel toestel en een weckketel.

Deze zullen gebruikt worden tijdens de waswafeldagen in februari 2022.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Johan Vanham