Nieuwsbrief Juli 2021

Post date: juni 28, 2021

arrestkalender oxaalbehandeling.xlsxBeste Imker,

in deze nieuwsbrief:

- Maandpraatje juli

- Afhalen doppen (en apidea's)

- Activiteiten biebond juli

- Subsidies Vlaams Bijenteeltprogramma

Maandpraatje Juli:

De zomerdracht beleeft momenteel zijn hoogtepunt, met de linde en tamme kastanje die nu in volle bloei staan. Sommige lindebomen zijn al bijna uitgebloeid, maar bij anderen moeten de eerste bloemen nog opengaan. Ook andere zomerbloeiers zoals lavendel, malva, korenbloem, klaproos, klaver en zovele anderen staan in volle bloei.

De bodem bevat veel vocht, waardoor ook de bloemen genereus zijn met hun nectar gift. Hou dus goed in de gaten dat er voldoende ruimte is in de kasten. Hier hebben de meeste volken op 1 week tijd een volledig hoogsel volgedragen. Ook de broednesten lopen nu vol met verse nectar.

Doordat de bijen volledig gefocust zijn op het halen van nectar verlaten ze doorgaans het idee om te gaan zwermen.

Heb je bovendien al gemerkt dat de bijen enorm zachtaardig zijn momenteel?

Vorig jaar meldde ik rond deze datum dat de zomerdracht er al op zat. Dit jaar zal het einde van de zomerdracht wellicht half juli (ik schat tussen 10/7 en 15/7) tot stand komen. De plannen om te slingeren kunnen dus nog even in de kast. Heb je geen lege ramen meer en overweeg je toch om al een deel van de honingopbrengst te slingeren? Controleer dan zeer goed het vochtgehalte, want door de instroom van verse nectar bevat de onverzegelde honing nog een hoog vochtpercentage.

Indien je je volken broedloos wenst te maken om de behandeling tegen varroa met oxaalzuur uit te voeren, dan is nu het moment om een arrestraam in de volken te plaatsen. Je kan hiervoor het darrenraam er uit nemen. Schuif alle ramen 1 plaats naar buiten, zodat in het midden het arrestraam kan komen. Ik hang dit 24u voor ik de koningin er op opsluit al in het volk. Op die manier kunnen de bijen het raam al beginnen uitbouwen. 16 dagen later bevrijd je de koningin, neem je het arrestraam weg (wanneer het broed gesloten is) en nog eens 7 dagen later behandel je de bijen met oxaalzuur (oplossing van 3,5% in gedemineraliseerd water). Vergeet niet om 9 dagen na opsluiten eventuele redcellen te breken en te slingeren voor je de oxaal behandeling uitvoert.

In bijlage voeg ik nog eens het schema toe, waarbij je de datum van behandelen kan invullen.

Afhalen doppen (en apidea's):

Wie een gratis apidea bestelde, krijgt ook een koninginnendop waaruit niet veel later een koningin geboren wordt met prima genetische eigenschappen.

Deze kan afgehaald worden op volgende data:

  • Dinsdag 29/6, tussen 18 en 19u: Buckfast bij Gaston ( adres: Pachtersdreef 94, Putte) 0477 392 739

  • Woensdag 30/6, tussen 18 en 21u: Carnica bij Joris ( adres: Spreet 28, Lier) 0473 481 531

Activiteiten Biebond Juli:

Nu we met z'n allen terug mogen samenkomen voorzien we wellicht in de loop van de maand juli een extra bijeenkomst (in buitenlucht?).

Heb je een onderwerp waarover je meer info wenst, aarzel niet om het ons te laten weten. Het onderwerp voor de maandvergadering staat immers nog niet vast.

Ook de datum moeten we nog concreet maken.

Meer nieuws hierover volgt dus nog.

Subsidie gesloten waskringloop via het Vlaams Bijenteeltprogramma:

Als vereniging dienden we een subsidie aanvraag in bij het Vlaams Bijenteeltprogramma. De aanvraag bevatte de aankoop van een waswafeltoestel, een weckketel en inox vat voor het smelten van de was, om zo onze eigen gewonnen was te recycleren in een gesloten waskringloop.

We kregen intussen de bevestiging dat we een geldig dossier indienden, en dat onze aanvraag werd goedgekeurd. Op deze manier krijgen we 90% van ons aankoopbedrag terug via subsidiegelden die voorzien zijn in het Vlaams Bijenteeltprogramma.

Uiteraard hebben we dit materiaal niet zomaar gekocht; We zetten in de toekomst dus eens te meer in op waswafeldagen en ondersteuning van onze leden in het creëren van een gesloten waskringloop.


Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Johan Vanham