Nieuwsbrief Oktober 2020

Post date: september 30, 2020

Beste Imker,

In deze nieuwsbrief:

- Maandpraatje oktober

- Aziatische Hoornaar gespot in Emblem

- Jeugdwerking VBI

- Maandvergadering oktober: ‘Roofmijten’ door Geert Steelant

Aan alle mooie liedjes komt een eind, en dus ook aan het mooie weer.

Afgelopen week maakte Odette en de daarbij horende regen komaf met het kurkdroge (na)zomerweer.

En zo naderen we het einde van wat alweer een atypisch bijenjaar is geweest (of zal dit in de toekomst een normaal jaar zijn?). Weinig stuifmeel valt er nog te verzamelen deze tijd van het jaar. De bloei van de klimop, asters en hier en daar een veld met een bloeiende groenbemester, sluiten de najaarsdracht af.

De broednesten worden steeds kleiner, bij een aantal volken is er zelfs al geen broed meer.

Veel broed in de kolonies deze tijd van het jaar is trouwens een slecht voorteken. Het kan wijzen op een hoge varroadruk in het broed, waardoor minderwaardige, kortlevende bijen worden geboren.

Nu het inwinteren afgerond is, zorg je er best voor dat muizen je bijenkasten niet uitkiezen als favoriete verblijfplaats voor de winter. Verklein dus tijdig (asap) de vliegopening.

Eind deze maand controleer je nog een laatste keer de volkssterkte van je kolonies (dit kan je doen zonder de kasten te openen als je een plexi dekplank hebt). Zitten de bijen maar op 4-5 ramen, dan kan je ze nog verenigen met een ander zwak volk. Je hoeft hier geen krant voor te gebruiken: Gewoon de 2 broedbakken op elkaar zetten is voldoende, tenzij je zeker wil zijn dat 1 specifieke moer overblijft.

Vanaf nu kunnen we onze bijen dus gerust laten en kunnen de kasten gesloten blijven.

Dat bezorgt ons wat extra tijd die we kunnen gebruiken om op zoek te gaan naar het nest van de Aziatische hoornaar die in Emblem (Bosstraat, in de buurt van de brug over het Netekanaal) waargenomen is.

Imkers die in de ruime omgeving van Emblem (Lier kloosterheide en Lisp, Kessel Statie, Broechem) een bijenstand hebben dienen extra waakzaam te zijn en kunnen actief op zoek gaan naar individuen via lokpotten om zo de vliegrichting te bepalen en het nest te lokaliseren.

Deze tijd van het haar verlaten de jonge Hoornaars koninginnen de nesten dus het is van groot belang om dit nest snel te vinden en te verdelgen.

Meer info over de Aziatische Hoornaar: https://vlaamsbijeninstituut.be/kenniscentra/aziatische-hoornaar/

Meer info over de opsporingstechnieken: https://vlaamsbijeninstituut.be/kenniscentra/aziatische-hoornaar/nieuwe-opsporingstechnieken/

Melden van een waarneming: https://vespawatch.be/obs/add/ of dries.laget@ugent.be

Jeugdwerking V.B.I.

De koepelorganisatie waarbij onze vereniging is aangesloten is het Vlaams Bijeninstituut, kortweg V.B.I.

Het V.B.I. heeft recent een jeugdwerking opgestart.

Met dit initiatief brengt het Vlaams Bijeninstituut de imkerij en de honingbijen in het klaslokaal.

De jeugdwerkers staan leerkrachten bij om hun lessen te stofferen met de juiste kennis.

Als u een hart voor kinderen hebt en de hobby van de imkerij wil overbrengen, ben je van harte welkom in de groep. Meld je aan via info@vbi.vlaanderen.

Maandvergadering Oktober

Omwille van de verscherpte corona maatregelen zijn we voor onze maandelijkse vergadering uitgeweken naar zaal Den Boom in Vremde.

Na een eerste geslaagde test op 23/9 organiseren we ook in oktober een vergadering, namelijk op Woensdag 28 oktober om 19u30.

Geert Steelant, lid van de werkgroep natuurlijk imkeren (WNI) komt praten over Bij-vriendelijk imkeren met roofmijten.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Johan Vanham