Nieuwsbrief November 2020

Post date: November 4, 2020

Beste Imker,

In deze nieuwsbrief:

- Maandpraatje November

- Lidgeld 2021

- Telling bijenvolken

We zijn begin november en de bomen laten hun bladeren steeds meer vallen. Sommige zijn inmiddels volledig kaal, anderen zuigen nog de laatste voedingsstoffen uit de bladeren waarna ook zij in een winterrust van zo'n 5 maanden gaan.

Toch slagen onze bijen er op een zonnig moment in om nog stuifmeel te verzamelen. Dat zullen ze blijven doen, wanneer de weersomstandigheden zich ertoe lenen.

Eind oktober - begin november bestaan de bijenvolken nagenoeg volledig uit winterbijen.

De steeds kouder wordende nachten zorgen er voor dat de bijen ('s nachts) dicht bij elkaar in een cluster kruipen. 's ochtends kan je dus een goed beeld vormen van de sterkte van je ingewinterde kolonies. Zwakke volken hebben een significant lagere kans om de winter te overleven. Wanneer een volk dus 4 of minder straatjes bezet, overweeg dan om ze nu nog te verenigen met een ander zwak of matig sterk volk.

Bij dit verenigen kan je je afvragen: welke koningin wil ik behouden? In regel kies je best voor de jongste koningin. Toch zijn hierop uitzonderingen mogelijk.

Ook dien je te bepalen welke broedkamer je boven en onder plaatst: De bak met het meeste wintervoer plaats je bovenaan. De ramen die het minst bebroed zijn komen bij voorkeur eveneens bovenaan. Verstoor de bijen liefst niet te veel, dus bij gelijkaardige condities voor de 2 te verenigen volken, plaats je beide bakken gewoon op elkaar.

Lidgeld 2021:

We zijn er alweer vroeg bij, en dat heeft alles te maken met het feit dat we tegen 31/12 alle aangesloten leden dienen op te geven aan het VBI.

Toch zijn we er ons van bewust dat dit atypische Covid-19 jaar op vlak van verenigingsleven niet heeft gebracht wat je er van had verwacht.

Daarom zullen we voor 2021 enkel het lidgeld VBI (=25 euro) vragen aan onze volle leden.

Het lidmaatschap voor onze sympathiserende leden zal voor 2021 gratis zijn.

Meer hierover volgt in een afzonderlijke mail.

Telling bijenvolken:

U bent het wellicht al gewoon geworden. Elk jaar vraagt de overheid ons om het aantal bijenvolken dat onze aangesloten leden houden, te inventariseren.

Dit is belangrijk, omdat het Europese subsidiegeld voor de imkerijsector verdeeld wordt op basis van het landelijk aantal bijenkolonies.

Deze telling heeft niets te maken met uw registratie bij het FAVV (die overigens verplicht is) en de resultaten zullen anoniem verwerkt worden.

Via een afzonderlijke mail zullen we deze bevraging organiseren.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Johan Vanham