Nieuwsbrief Mei 2020

Post date: Mei 1, 2020

Beste Imker,

Afgelopen maand April was op vele vlakken alweer buitengewoon. Door de vele uren zon en het warme weer maakten de bijen overuren, maar ook de droogte liet zich voelen. De buien van de afgelopen dagen zijn dan ook zeer welgekomen, maar zullen het probleem op lange termijn niet oplossen. Daarvoor moet het nog veel meer regenen.

Amper 4 weken nadat de bijen naar het koolzaad vertrokken, keren ze alweer naar huis. Ook dat is exceptioneel.

De eerste zwermmeldingen kwamen er half april. En dat - u raadt het al - is zeer vroeg.

Het lijkt er ook op dat de voorjaarsdracht stilaan het einde nadert. De meidoorn bloeide al uitbundig in april en is intussen bijna uitgebloeid. De eerste bloeiende acacia's werden intussen waargenomen. Zij bloeien traditioneel op de overgang tussen voorjaar en zomer.

De natuur ligt dus 2 à 3 weken voor op schema.

Wat mogen we dan zoal verwachten op bijengebied in de maand Mei?

  • Het zwermseizoen zal tegen het einde van de maand naar zijn hoogtepunt gaan. Zwerm verhinderende maatregelen dringen zich dan ook op:

- Geef je bijen voldoende ruimte.

- Maak een broedaflegger of kunstzwerm.

- Controleer (maximaal om de 9 dagen) op moercellen en neem deze weg.

  • De slingers kunnen bovengehaald worden om de voorjaarshoning te oogsten. Wie niet beschikt over een eigen slinger, die kan de slinger van de vereniging lenen (aan 5 euro per uitleenbeurt). Neem hiervoor contact op met onze voorzitter Mark Naveau (0479 92 00 05).

  • Kweek van jonge koninginnen: maak gebruik van een starter, of hang je teeltraam met ééndagslarven in de honingzolder van een sterk bijenvolk.

  • Snijden van darrenraat in het kader van het 3-gangenmenu in de strijd tegen varroa blijft aan te raden.

Helaas ook deze maand nog geen cursus of maandvergadering. Of er in juni nog een maandvergadering kan volgen, valt nog af te wachten. Wellicht zullen we ons moeten richten op het najaar. We houden het nieuws in de gaten, en houden jullie op de hoogte.

In tussentijd wensen we jullie veel plezier met de bijen en een goede gezondheid!

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Johan Vanham