Nieuwsbrief Januari 2020

Post date: December 30, 2019

Beste Imker,

Met nog 1 dag te gaan slaan we de deur van 2019 bijna dicht. Voor sommigen was 2019 een succes, anderen zullen zonder veel heimwee achteromkijken. Op imkervlak was 2019 alweer 'one of a kind'. De vroege start van het bijenseizoen was veelbelovend, maar door een wisselvallig tweede deel van het voorjaar kon er op vele plaatsen bijna geen voorjaarshoning geoogst worden. Enkele weken gunstig vliegweer op het juiste moment (van half juni tot de eerste week van juli) maakten echter veel goed.

Grillig weer is geen nieuwigheid voor onze bijen, maar toch werd 2019 gekenmerkt door enkele markante weerfeiten. Zo rondden we voor het eerst sinds de waarnemingen de kaap van 40°C in Vlaanderen. Ook de steeds uitgesprokener wordende droge periodes en langere periodes van relatief warm weer in het najaar vormen een nieuw gegeven waarmee onze bijen mee moeten leren omgaan. Benieuwd wat 2020 ons op imkervlak zal brengen.

Hoe dan ook, aan 2020 is geen ontkomen meer. Het voltallige bestuur van de Biebond wenst iedereen dan ook een schitterend 2020 toe op privévlak en op imkervlak.

Ook in het nieuwe jaar organiseren we tal van activiteiten voor de leden van onze vereniging. Schrijf daarom alvast volgende data in je agenda:

- Zaterdag 18/01/2020: Logen van ramen, smelten van raten. Bij Dirk Jamin - van 9.00 tot 16.00

- Donderdag 23/01/2020: Algemene vergadering - uitreiking van getuigschriften beginnerscursus - nieuwjaarsdrink

- Zaterdag 01/02/2020: Waswafelen, logen van ramen. Bij Gaston - van 9.00 tot 16.00

- Donderdag 27/02/2020: Maandvergadering: Het maken van raampjes - materialen, door Gaston

- Donderdag 26/03/2020: Maandvergadering: Uitwinteren

- Donderdag 23/04/2020: Maandvergadering

- Donderdag 28/05/2020: Maandvergadering

- Donderdag 25/06/2020: Maandvergadering

- Zondag 13/09/2020: Uitstap

- Donderdag 24/09/2020: Maandvergadering

- Donderdag 22/10/2020: Maandvergadering

- Donderdag 26/11/2020: Maandvergadering

De data van de cursus voor gevorderden zullen in een afzonderlijke mail gecommuniceerd worden aan zij die zich inschreven voor deze cursus.

Heb je je lidmaatschap nog niet vernieuwd? Doe het asap, want op 5 januari moeten we onze ledenlijst versturen naar A.V.I.

Wie zijn bijen nog geen winterbehandeling tegen varroa heeft gegeven kan zich de komende dagen uitleven. Nu de temperaturen eindelijk terugvallen tot 5°C is het er het geschikte moment voor. Weldra hernemen de koninginnen, gedreven door het lengen van de dagen, voorzichtig hun legactiviteit. Zodra de temperaturen alweer boven de 5°C stijgen en er zich een broednestje heeft gevormd, wordt ook de varroabestrijding minder effectief.

Controleer ook regelmatig of de vliegopening vrij van dode bijen is, zodat bijen ongehinderd in en uit hun kast kunnen vliegen bij gunstig vliegweer.

Voorts is de winter het ideale seizoen om planten op blote wortel aan te planten. Overweeg daarom of je nog een plaatsje in je tuin vrij hebt voor de aanplant van enkele bijenvriendelijke planten. De keuze is groot. Wil je inspiratie opdoen, raadpleeg dan zeker http://www.drachtplanten.nl/ of https://www.konvib.be/. Elke plant, klein of groot, maakt een verschil voor onze honingbij, maar ook voor de talloze solitaire bijen die het moeilijk hebben.


Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Johan Vanham