Nieuwsbrief November 2020

Post date: december 2, 2020

Beste Imker,

In deze nieuwsbrief:

- Maandpraatje december

- Telling bijenvolken

Maandpraatje December:

Als alles goed verlopen is, dan hebben onze bijenvolken de transitie naar de winter inmiddels voltooid. De kortlevende bijen werden vervangen door langlevende, goed doorvoede winterbijen: Een cruciale voorwaarde om als bijenvolk de lange en koude winterperiode door te komen. Gebeurde dit niet, dan is het bijenvolk reeds verdwenen of zal het jammer genoeg in de komende maanden verdwijnen.

De winterperiode is de afgelopen jaren steeds korter geworden. Tot enkele dagen geleden zag je de bijenvolken nog uitbundig vliegen en dat is ongewoon.

Nu de temperaturen onder de 10 graden blijven, kunnen onze bijen eindelijk in rust gaan. Heb je een plexi afdekplaat op je bijenkast liggen, dan zie je hoe de bijen zich in hun wintertros ophouden. In principe bevindt deze tros zich in het midden aan de voorzijde van de kast (kant van de vliegopening). Zitten de bijen op 2 broedbakken, dan is het mogelijk dat je geen bijen ziet, doordat de tros zich op de scheiding van de 2 broedbakken ophoudt. Naarmate de winter vordert, zal de tros zich naar boven, naar achter en zijwaarts verplaatsen. Een tekort aan voedsel zou je momenteel nog niet moeten vrezen. Bovendien verbruiken de bijen nu slechts 1-1,5 kg voedsel per maand.

De wintertros van een normaal volk situeert zich over 5 straatjes tot wel 9 straatjes voor een sterk volk. Telt de tros maar 3 of minder straatjes, dan spreken we van een zwak volk, en is de kans veel groter dat dit volk het voorjaar niet haalt. Heb je er zo 2, dan kan je nog steeds de volken verenigen door de broedbakken voorzichtig op elkaar te plaatsen. Wanneer het eventjes iets warmer is, zullen de 2 trosjes samensmelten tot 1 wintertros.

De vrieskou die we zondagnacht kregen, zal de koningin ertoe aanzetten haar eileg definitief te staken voor 2020. Vanaf 21 december zou dus een gunstige periode kunnen aanbreken om onze kolonies een winterbehandeling tegen varroa te geven. Immers, 21 dagen na de eerste vrieskou mag je er vanuit gaan dat de bijenkolonies broedloos zullen zijn.

We frissen de behandelmethodes nog eens op in een afzonderlijke mail want het is belangrijk dat de behandeling zo doeltreffend mogelijk gebeurt. Dat is onder de verkeerde omstandigheden helemaal niet zeker.

21 december is ook de kortste dag van het jaar, met in Brussel slechts 7 uur 56 minuten en 20 seconden daglicht. Vanaf 22 december krijgen we elke dag weer enkele seconden daglicht meer en kunnen we al beginnen dromen van het voorjaar. Maar eerst de 3 koudste maanden overbruggen.

Om dat te doen, hebben de bijen enkel een droge, beschutte ruimte nodig met voldoende honing reserves.

Als mensen hebben we doorgaans de eindejaarsfeesten om ons aan op te warmen.

Helaas geen uitgebreid kerstfeest met de ganse familie dit jaar. Geen kerstmarkten waar de glühwein en jenever rijkelijk vloeien. Geen uitbundig volksfeest met vuurwerk op oudejaarsavond.

Maar elk nadeel heeft z'n voordeel: Zo zal je tijd genoeg hebben om de winterbehandeling uit te voeren. Bovendien zullen de bijen dit in alle rust laten gebeuren, want geen alcoholdampen van de jenever die de bijenkast instromen bij het openen ervan.

Meer dan ooit wensen we onze leden, hun familie en vrienden een gezond 2021.

Voor onszelf hopen we spoedig de voordrachten opnieuw te kunnen laten doorgaan.

Telling bijenvolken:

We ontvingen al vele antwoorden op onze oproep begin november om het aantal ingewinterde bijenvolken door te geven.

Voor wie zijn aantal ingewinterde bijenvolken nog niet opgaf, hierbij nogmaals een oproep om ons dit alsnog door te geven (zie formulier in bijlage).

Deze opgave is geheel vrijwillig.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Johan Vanham