Nieuwsbrief April 2020

Post date: April 6, 2020

Beste Imker,

In deze nieuwsbrief:

- Maandpraatje

- Blijf in je bijenstal

- Coloss enquète

- Activiteiten Biebond

Maandpraatje:

Het zijn merkwaardige tijden. Nauwelijks een maand geleden ging onze voorlopig laatste cursus les voor gevorderde imkers door. De wereld ziet er sindsdien helemaal anders uit: Ons sociale leven is stilgevallen, net als het economische leven. De schrik zit er bij velen goed in, en de toekomst oogt onzeker.

Niet zo voor onze bijen; Zij trekken zich niets aan van van de verre mensenwereld.

April is dan ook dé maand waarin onze bijen zich na een lange winter en onder impuls van het zonlicht van de schitterende lente, stormachtig ontwikkelen.

Weldra lopen de eerste darren rond in de volken en nemen de zomerbijen het over van de winterbijen.

Bij de meeste volken wordt deze week een honingzolder geplaatst, maar enkel indien de bijen de volledige broedbak hebben ingenomen. Geef je bijen tijdig ruimte zodat de koningin voldoende plaats heeft om het broednest uit te breiden.

Door de overvloed aan bloemen en het warme weer stromen nectar stuifmeel massaal binnen, wat snel tot plaatsgebrek leidt.

Maar laat je niet verrassen. De bijen doen dit niet voor niets. Later deze maand zullen de eerste zwermmeldingen wel verschijnen.

Blijf in je bijenstal:

Verplaatsingen in het kader van volgende activiteiten zijn als essentieel te beschouwen voor waar het professionele landbouwactiviteiten betreft :

- dieren verzorgen

- landbouw toelevering

Belangrijk voor de imkerij : een imker wordt met professioneel gelijkgesteld wanneer hij een bewijs van FAVV-registratie kan voorleggen.

Volgende activiteiten zijn dan ook onder voorwaarden toegestaan:

- Verzorgen van de bijen op je bijenstanden

- Vervoer in het kader van bestuivingsopdrachten

- Aankoop kweekmateriaal voor kweekvolkjes

- Aan- en verkoop van volken

- Inzameling van stalen voor labo-analyses

- Reizen naar de bevruchtingseilanden

Hoe deze voorwaarden nageleefd moeten worden, zal verduidelijkt worden door de imkerskoepels. We verwachten hierover in de loop van de week meer info over. Zodra we die hebben, bezorgen we deze in een extra nieuwsflash.

COLOSS Enquète:

Wie nog een gaatje vindt in zijn lege agenda kan misschien deelnemen aan de COLOSS bevraging over bijensterfte tijdens de winterperiode 2019-2020. In de winterperiode 2018)2019 bedroeg de wintersterfte nog 10,9%, wat als normaal wordt beschouwd. Het heeft er alle schijn naar dat de sterfte de voorbije winter bijna dubbel zo hoog lag. Meer info kan je vinden op https://projects.honeybeevalley.eu/limesurvey/index.php/241612?lang=nl. De enquète invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Activiteiten Biebond:

In lijn met de regels die de overheid heeft uitgevaardigd liggen de activiteiten van onze vereniging voor onbepaalde tijd stil.

Geen cursus deze maand, en wellicht geen maandvergadering dus.

Zodra we meer info hebben over de herneming van onze activiteiten, zullen we jullie hier uiteraard over informeren.

Geniet intussen van de extra vrije tijd, hou je aan de maatregelen en een goede gezondheid gewenst aan jullie en jullie naasten.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Johan Vanham