Naar een nieuwe structuur voor de vlaamse imkers

Post date: dec 18, 2018

Beste Imkers,

Reeds enige tijd is een werkgroep een oefening aan het uitwerken om de huidige Konvib organisatiestructuur te herbekijken. Hierbij wordt er aan gedacht alle Vlaamse imkers samen te brengen binnen een nieuwe structuur. Deze nieuwe structuur heeft als kernpunten het centraal stellen van de imkers met hun uitdagingen ongeacht waar ze wonen, welke soort bijen ze hebben, bij welke koepel ze vandaag horen en hoe ze willen imkeren. Leden van de Raad van Bestuur van AVI vzw hebben intussen gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van deze werkgroep. Het lijkt hen dat een nieuwe structuur, los van de huidige bestaande federaties en waarin alle Vlaamse imkers vertegenwoordigd zijn, heel wat voordelen voor onze leden kan opleveren.

Er is al heel wat denkwerk verricht en men is op een punt gekomen om dat met jullie te delen, vandaar dat AVI, naast de informatiesessies overal te lande in november en december, ook een grote imker-consultatie organiseert op 12 januari 2019 van 9u tot 13u (locatie : Krijgslaan 281, S2 te 9000 Gent)

Naast een inleidende spreker en een overzicht van de huidige stand van zaken van de (huidige) oefening, wil men vooral feedback en de wensen van de Vlaamse imkers verder verzamelen.

Er wordt gegaan voor een dynamische en interactieve halve dag waar niet enkel enthousiasme wordt uitgestraald maar men verwacht ook imkers van overal te lande te kunnen motiveren om hun schouders mee onder de broodnodige vernieuwing te zetten.

Het is belangrijk met zo veel mogelijk imkers aanwezig te zijn op dit evenement. Iedere mening is waardevol. Het zitten en luisteren is op deze dag tot een minimun beperkt. Iedereen die de moeite doet om te komen zal in kleine groepjes (speed-dates) zijn mening en opmerkingen kunnen meegeven over de verschillende thema's. Uw inspanning zal niet verloren gaan.

Graag even uw deelname bevestigen door mailtje aan vlaamse.imkerskoepel@gmail.com met naam en afdeling zodat men de sessies correct kan organiseren (en met het aantal deelnemers kan rekening houden.)

Om deze dag nog beter (verder) voor te bereiden peilt men nu reeds graag naar uw mening over een aantal thema’s. Uw antwoorden zullen gebruikt worden voor de grote consultatie op 12 januari 2019.

Klik volgende link —> https://goo.gl/forms/9DqRaclzrnA3Qz8C2 om de bevraging in te vullen en te versturen.

De bevraging is actief tussen vandaag en zondag 23 december 2018 en ze is anoniem !

Van harte dank voor jullie medewerking en tot binnenkort !


Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Johan Vanham