Nieuwsbrief November 2017

Post date: Nov 14, 2009 12:16:33 AM

Beste Bijenliefhebber,

In deze nieuwsbrief:

  • Bijenwerk november
  • Telling bijenvolken
  • Lidgeld 2018

Bijenwerk November:

Gisterenochtend merkte ik tijdens mijn inspectieronde van de bijenvolken bij het afnemen van de deksels dat de bijen een wintertros hadden gevormd. Dat moet van maart-april geleden zijn. De meeste zomerbijen zijn nu stilaan uit de bijenvolken verdwenen en vervangen door de (hopelijk) langlevende winterbijen. Heb je een plexi plaat bovenop de volken liggen, dan kan je goed zien hoeveel straatjes de tros bezet. Wordt het weer even warmer, dan komen de bijen terug 'los'. Het zal echter niet lang meer duren voor de volken stoppen met broed aan te zetten en we de winterbehandeling kunnen uitvoeren. Meer hierover in onze mailing van december.

Nu we het werk aan de bijen achter ons laten, is het tijd om ons gebruikte materiaal klaar te maken voor de komende lente. Wacht hier niet te lang mee, want voor je het weet breekt de lente weer in alle hevigheid los.

Oude raten kunnen gesmolten worden. Hiervoor kan je de stoomwassmelter van de biebond lenen. Informeer ernaar bij onze voorzitter Mark Naveau. Zuiver de was zodat je hiervan terug waswafels kan gieten op onze jaarlijkse waswafeldag in Februari.

Misschien heb je tijdens de lange winteravonden wel tijd om wat te lezen. We ontvingen vanuit Honeybee Valley enkele brochures over ‘de gesloten waskringloop’ en ‘Imkeren volgens Nico Van den Boomen’.

Wie hiervan een gratis exemplaar wenst, kan deze bekomen tijdens 1 van onze toekomstige maandvergaderingen. De eerstvolgende uitgave, de ‘gids voor goede bijenteeltpraktijken’, zal eveneens binnenkort beschikbaar zijn.

Tijdens onze laatste maandvergadering van 2017 op 23 november pakken we het wat minder wetenschappelijk aan dan onze laatste gastspreker: bij een drankje overlopen we het afgelopen bijenseizoen tijdens een praatvergadering.

Telling Bijenvolken:

Net zoals in 2016 wordt aan de imkerverenigingen gevraagd een telling van het aantal bijenvolken bij hun leden te houden. Deze telling kadert in de verdeling van Europese subsidiegelden.

Daarom vragen we elk van jullie een mail te sturen vóór 1/12/2017 naar biebond.boechout@gmail.com met je naam en het aantal bijenvolken dat je hebt ingewinterd.

Lidgeld 2018:

Onze vereniging telt intussen een 70-tal leden. Nieuwe leden verwelkomen we met open armen, maar ook onze trouwe leden hopen we in 2018 terug te zien. Wens je lid te blijven van onze vereniging, dan vragen we je het lidgeld te betalen voor 1/12/2017.

Dit kan via overschrijving op het IBAN nummer: BE63 9796 1798 7308 - BIC: ARSP BE22 met vermelding van "Lidgeld 2018" aangevuld met uw naam en voornaam of het bedrag te overhandigen aan onze penningmeester Gaston op onze volgende vergadering.

Het lidgeld is ongewijzigd gebleven, maw 39 euro.

Daarvoor krijg je:

  • een uitnodiging voor elke vergadering met het verslag van vorige vergadering via post of e-mail.
  • minstens 9 vergaderingen, in principe elke 4e donderdag van de maand in de Bunderkens, tenzij anders wordt meegedeeld. Niet in juli, augustus en december.
  • tijdens elke vergadering 2 gratis consumpties.
  • mogelijkheid tot ontlenen van de stoomwassmelter, de slinger en bijhorend materiaal van onze vereniging.
  • een extra vergadering waar we logen en of waswafelen. Mogelijk een zomerse uitstap en of nog een andere doe-vergadering.
  • raad van ervaren collega imkers.
  • een verzekering voor al uw imkeractiviteiten in verenigingsverband en privé, vb: aan uw bijen werkend overkomt u of een derde iets
  • 10 x het maandblad "de Vlaamse imker".

Uw partner lid maken met de hoger vermelde voordelen behalve het boekje of een helpende vriend/vrijwilliger verzekeren kan voor €7. Vermeld hiervoor eveneens haar/zijn naam + rijksregisternummer + “partner” of “helper”.

Voor €12 is men al lid in onze biebond. Als je bijen hebt moet je wel al volwaardig lid zijn, dus met verzekering, in een andere imkersvereniging.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Johan Vanham